KARNATAKA STATE CRICKET ASSOCIATION

Follow KPL

TEAMS

ARJUN HOYSALA
HOYSALA K
MANJUNATH SP
NIDHISH M

HUBLI TIGERS

SHRIJITH KL
SHIVIL
VINAY
LUVNITH SISODIA
KB PAWAN
SHISHIRA BHAVANE
ADITYA SOMANNA
ABHILASH
MD TAHA
SURAJ S
VIDHYADHAR PATIL
DHEERAJ SHASHIDHAR
PARIKSHITH
VISHWANATHAN M
DAVID MATHIAS
MAHESH PATEL BM
MITRAKANT SINGH YADAV
PRAVEEN DUBEY

TITLE SPONSERS

SPONSORS

OFFICIAL FANTACY GAME

ASSOCIATE SPONSERS